ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO BÌNH MINH
BINH MINH NEST ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
– Trụ sở/Head office: 54A/9 Đường Vĩnh Phú 40, Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam./ 54A/9 Vinh Phu 40 Street, Hoa Long Quarter, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam
– Chi nhánh/Branch: Thôn Phước Sơn, Xã Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam./Phuoc Son Village, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
Yến Sào Bình Minh/ Binh Minh Bird’s Nest
Số chứng nhận:
Certification No.
244/CNTF2024
Ngày cấp:
Isue Date
24/04/2024
Website:
Scroll to Top