ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ PHARMA ASIA

PHARMA ASIA INTERNATIONAL NUTRITION JSC

Địa chỉ:
Location
207 Nhị Bình 3, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
207 Nhi Binh 3, Nhi Binh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
YẾN CHƯNG CAO CẤP NEST A+ KHÁNH HOÀ 30%: (YẾN ĐƯỜNG PHÈN, YẾN KIDS GROW, YẾN KIDS PEDIA, YẾN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO, YẾN CANXI – COLLAGEN)
Số chứng nhận:
Certification No.
126/CNTF2023
Ngày cấp:
Isue Date
12/06/2023
Website:
Scroll to Top