ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỘ KINH DOANH TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN HƯƠNG
THIEN HUONG CORDYCEPS TEA BUSINESS HOUSE
Địa chỉ:
Location
Địa chỉ/ Address: 54/16 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng./  54/16 Ly Thuong Kiet, Ward 1, Bao Loc City, Lam Dong Province
Nhãn hiệu:
For Brand:
TRÀ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO THIÊN HƯƠNG
Số chứng nhận:
Certification No.
508/CNTF2024
Ngày cấp:
Isue Date
08/05/2024
Website:
https://trathienhuong.com/
Scroll to Top