ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
Chi nhánh tại Lâm Đồng – Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tâm Thành Quang
Branch in Lam Dong – Tam Thanh Quang Production Trade and Service Co., Ltd
Địa chỉ:
Location
42/1 Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
42/1 Tu Phuoc, Ward 11, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
Thực dưỡng Tâm Thành
Số chứng nhận:
Certification No.
155/CNTF2023
Ngày cấp:
Isue Date
15/05/2023
Website:
http://www.duongsinhtamthanh.com/
Scroll to Top