ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI STT BRIGHT STAR

STT BRIGHT STAR TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 21/10 đường Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office: 21/10 Bui The My Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
STT WHITE
Số chứng nhận:
Certification No.
2411/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
24/11/2020
Website:
http://Sttwhite.vn

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top