ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH KINH DOANH NƯỚC MẮM HUỲNH KHOA
HUYNH KHOA FISH SAUCE TRADING CO.,LTD
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Tổ 5, ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Head Office: Group 5, Suoi Da Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Nước Mắm Truyền Thống Phú Quốc Huỳnh Khoa
Số chứng nhận:
Certification No.
402/CNTF2021
Ngày cấp:
Isue Date
04/02/2021
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top