Kido Group (KDC): LNTT năm 2020 tăng 47% lên 418 tỷ đồng

Quý 3/2020 Tập đoàn Kido (KDC) cũng chính thức quay trở lại thị trường snacking (gồm cả bánh kẹo và thực phẩm ăn vặt) với sản phẩm tiên phong là bánh trung thu thương hiệu Kingdom, đánh dấu cột mốc tham gia thị trường bánh kẹo Tết sau 5 năm vắng bóng.

Kido Group (KDC): LNTT năm 2020 tăng 47% lên 418 tỷ đồng

Tập đoàn Kido (KDC) vừa công bố chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần đạt 8.322 tỷ đồng. Trong đó, danh thu thuần từ ngành dầu ăn chiếm 84,5% và tăng mạnh 25,1% (riêng TAC tăng trưởng mạnh 26,7%), ngành hàng lạnh chiếm 15,1% (giảm 7,5% so với năm 2019) và các ngành khác chiếm 0,4%.

Lợi nhuận gộp năm 2020 đạt 1.764 tỷ đồng tăng 8,2%, trong đó: tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành dầu ăn chiếm 54,9%; ngành hàng lạnh chiếm 41,8% và ngành khác chiếm 3,3%. Lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng, tăng 47,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 330,7 tỷ đồng tăng 59,6%.

Được biết, năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn và thử thách của nền kinh tế. Kido đã tiến hành điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng tại từng khu vực.

Công ty cũng tăng cường 15 kho trung chuyển, nâng cao năng lực của gần 300 nhà phân phối (bao gồm cả ngành lạnh và ngành khô), phân bổ hàng hóa thông qua 450.000 điểm bán ngành hàng khô và 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh trên toàn quốc.

Chi tiết về từng mảng, bao gồm:

Thứ nhất, đối với ngành kem: Dịch bệnh Covid ảnh hưởng đến doanh thu của ngành Kem tại các khu vui chơi, giải trí, du lịch, theo đó Tập đoàn đã triển khai dịch chuyển kênh bán hàng về khu vực dân cư, các cửa hàng tiện lợi, kênh KA, siêu thị…

Là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần kem với 43,5%, Kido chú trọng phân phối các sản phẩm kinh doanh cốt lõi phù hợp với từng khu vực để gia tăng lợi nhuận. Cùng với đó là các hoạt động kích hoạt thương hiệu nhằm khuyến khích người tiêu dùng gia tăng tần suất mua và sử dụng sản phẩm.

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Scroll to Top