ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỘ KINH DOANH YẾN SÀO HOÀNG VIỆT
Địa chỉ:
Location
LÔ 21 Ô DC11 KHU TĐC ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG VĨNH TRƯỜNG, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
YẾN SÀO HOÀNG VIỆT
Số chứng nhận:
Certification No.
210.02/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
02/10/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top