ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỘ KINH DOANH XUÂN ANH
XUAN ANH BUSSINESS HOUSEHOLD
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 52/21 Đường số 22, khu phố 1, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office: 52/21 Street No. 22, Quarter 1, Binh Chieu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nhãn hiệu:
For Brand:
Xuân Anh
Số chứng nhận:
Certification No.
174/CNTF2023
Ngày cấp:
Isue Date
17/04/2023
Website:

 

Scroll to Top