ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
Hộ Kinh Doanh Kor Kim Chi./ Kor Kim Chi Household Business
Địa chỉ:
Location
Tổ 16 ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam./Group 16, Tan Loc Hamlet, Tan Luoc Commune, Binh Tan District, Vinh Long Province, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
KIM CHI LOAN’S
Số chứng nhận:
Certification No.
029.01
Ngày cấp:
Isue Date
31/08/2020
Website:
Scroll to Top