Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi 1.037 tỷ đồng năm 2020, mục tiêu lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Đường Quảng Ngãi bằng với kế hoạch đặt ra cho năm 2020.

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi 1.037 tỷ đồng năm 2020, mục tiêu lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể.

Ước kết quả kinh doanh năm 2020

Theo đó, Đường Quảng Ngãi ghi nhận sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất ước đạt 6.835 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2020 ước đạt trên 1.037 tỷ đồng, vượt 13,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trước đó Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỷ đồng doanh thu và 913 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong năm 2020. Kết quả trước mắt, doanh thu 9 tháng đấy năm đạt 4.878 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 720 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi 1.037 tỷ đồng năm 2020, mục tiêu lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đường Quảng Ngãi cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất khoảng 8.000 tỷ đồng – giảm 400 tỷ đồng so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế rơi vào khoảng 913 tỷ đồng – bằng với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020.

Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi 1.037 tỷ đồng năm 2020, mục tiêu lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 2.

Cùng với đó Đường Quảng Ngãi phê duyệt phương án chuyển đổi Trung tâm giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu nành Vinasoy. Trong đó giao nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm nghiên cứu phát triển đậu nành Vinasoy là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn giống để xây dựng bộ giống phù hợp với các vùng nguyên liệu, kỹ thuật canh tác… thời gian chuyển đổi dự kiến trong tháng 4/2021.

Ngoài ra Đường Quảng Ngãi cũng thông báo, ngày 22/2/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 3/4/2021.

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Scroll to Top