Dabaco: Quý 1/2021 lãi trước thuế 407 tỷ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ 2020

Quý II, Dabaco sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Nutreco và triển khai hàng loạt dự án.

Dabaco: Quý 1/2021 lãi trước thuế 407 tỷ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ 2020

Sáng ngày 01/4/2021, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC – HSX) họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1, triển khai nhiệm Quý 2/2021 và thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo đó, mặc dù, Quý 1 có thời gian nghỉ tết nguyên đán kéo dài và tái bùng phát dịch Covid 19 tại một số địa phương, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD, vận chuyển hàng hóa cũng như đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn vượt kế hoạch với doanh thu 4.193 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 407 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 44% kế hoạch năm 2021.

Trong Quý 1/2021 công ty đã đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Nhà máy thủy sản Nutreco Hoàn Sơn, đến nay cơ bản hoàn thành và đang chạy thử, dự kiến đưa vào hoạt động ổn định trong tháng 4/2021; Tổ chức đền bù xong dự án Khu chăn nuôi tại Hòa Bình,Thanh Hóa và sẽ sớm tổ chức khởi công các dự án này; Tiếp tục triển khai các dự án dở dang gồm Tòa nhà Lotus Central, Parkview, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên…; đồng thời tổ chức vận hành ổn định, hiệu quả các dự án đã đầu tư hoàn thành.

Dabaco: Quý 1/2021 lãi trước thuế 407 tỷ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Khu chăn nuôi Dabaco Hoà Bình

Quý II, Dabaco sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Nutreco; Triển khai các dự án đã được phê duyệt gồm Thanh Hóa, Phú Thọ giai đoạn 2, Hòa Bình, Khu nhà ở xã hội; Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư của dự án Khu chăn nuôi tại Quảng Ninh, Bình Phước và Nhà máy ép dầu giai đoạn 2; Triển khai thực hiện việc đầu tư dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Quảng Ninh.

HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/4/2021; thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bao gồm: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; (3) Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán; Thực hiện cổ tức 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án cổ tức 2021; Thù lao năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT; (4) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Châu Cao

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Scroll to Top