ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM ĐẠI PHÚC MARKET

LAM DAI PHUC MARKET TRADING AND SERVICES CO., LTD

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Đội 2, Thôn 4, Xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak, Việt Nam

Head Office: Team 2, Hamlet 4, Hoa Thang Commune, Buon Ma Thuot City, Daklak Province, Viet Nam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN LÂM ĐẠI PHÚC
Số chứng nhận:
Certification No.
119.02/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
11/09/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top