ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BIBICO

BIBICO SERVICES – TRADING COMPANY LIMITED

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 490/124/17G Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office: 490/124 / 17G Ly Thai To, Ward 10, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Kẹo Giảm Cân Chokolade Vaegttab
Số chứng nhận:
Certification No.
…………../CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
…………/11/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top