ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MILO
MILO FOOD COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 54 Chung Thị Minh, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office: 54 Chung Thi Minh, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, yến sào
Số chứng nhận:
Certification No.
1803/CNTF2022
Ngày cấp:
Isue Date
18/03/2022
Website:

 

Scroll to Top