ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH THE BITTER CACAO

THE BITTER CACAO COMPANY LTD

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Số 44 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Head Office: 44 Hung Vuong Street, Ward 9, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
BỘT CACAO NALEE SLIM
Số chứng nhận:
Certification No.
119.01/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
11/09/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top