ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING

VINASING SCIENCE DEVELOPMENT CO., LTD

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 9/1s Đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head Office:9/1S Nguyen Thi Soc Street, Bac Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Phụ gia Thực phẩm
Số chứng nhận:
Certification No.
029.05/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
11/09/2020

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top