ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH NẤM THẢO DƯỢC HUỲNH SANG

Huynh Sang Medicinal Mushrooms Company Limited

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Phước Hậu 1, Phường 9, TP Tuy Hoà, Phú Yên, Việt Nam.

Head Office: Phuoc Hau 1, Ward 9, Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Nấm Đông Trùng Hạ Thảo – Cordyceps militaris
Số chứng nhận:
Certification No.
1011/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
10/11/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top