ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH NA BEAUTY NATURAL

NA BEAUTY NATURAL CO. LTD

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 96/13 Đường Tây Hoà , Tổ 8 , Khu Phố 4 , Phường Phước Long A , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office: 96/13 Tay Hoa Street, Group 8, Quarter 4, Phuoc Long A Ward, District 9, Ho Chi Minh City., Viet Nam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
YẾN NA
Số chứng nhận:
Certification No.
1611/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
16/11/2020
Website:
http://yensaoyenna.com

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top