ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
Công Ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Fujiwa Vietnam Company Limited
Địa chỉ:
Location
Trụ sở/Head Office: 158/68 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam./ 158/68 Hoang Hoa Tham Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Nhà máy/Factory: 286A Hồ Văn Tắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam./ 286A Ho Van Tan Street, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Nước ion kiềm FUJIWA
Số chứng nhận:
Certification No.
1808/CNCL/2020
Ngày cấp:
Isue Date
18/8/2020
Ngày hết hạn:
Expiry Date
18/8/2021

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Scroll to Top