ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THANH MONG PHARMA

THANH MONG PHARMA PHARMACEUTICAL CO., LTD

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Tổ 22, Khu 2 , Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Head Office: Total 22, Area 2, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
TM PHARMA
Số chứng nhận:
Certification No.
2303/CNTF2021
Ngày cấp:
Isue Date
23/03/2021
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top