ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG HẢI

HONG HAI TRADING TRANSPORT INVESTMENT COMPANY LIMITED

Địa chỉ:
Location
TỔ 3, KHU PHỐ BẾN ĐÌNH, PHƯỜNG MỸ XUÂN, THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Group 3, Ben Dinh Quarter, My Xuan Ward, Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
CUNG ỨNG THỰC PHẨM & SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Số chứng nhận:
Certification No.
119.06/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
11/09/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top