ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM NOVA
NOVA FOOD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
Trụ sở/Head office: 9/15 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam./ 9/15 Nguyen Thi Soc, Bac Lan Hamlet, Ba Diem Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Nhà máy/Factory: 11/15 Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam./ 11/15 Hamlet 3, Xuan Thoi Thuong Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
NOVA FOOD
Số chứng nhận:
Certification No.
513/CNTF2024
Ngày cấp:
Isue Date
13/05/2024
Website:
https://www.novaphos.vn/
Scroll to Top