ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH CAFE NGUYÊN KHANG
Địa chỉ:
Location
SỐ 447 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH, HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
BRAH-YANG COFFEE
Số chứng nhận:
Certification No.
210.01/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
02/10/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top