ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
Công ty TNHH chế biến thực phẩm Minh Quân

Minh Quan Food Processing Company Limited

Địa chỉ:
Location
Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 6, Khu phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương/Land trial number 201, Map Sheet No. 6, Tan Hoi Quarter, Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam)
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
CHAO MINH QUÂN BÌNH DƯƠNG
Số chứng nhận:
Certification No.
318.02/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
31/08/2020
Website:
http://chaominhquan.vn/

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top