ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐỒNG XANH ORGANIC
DONG XANH ORGANIC FOOD PRODUCTION COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 33/4Y ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head Office: 33/4Y My Hoa 1 Hamlet, Trung Chanh Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Cháo ăn dặm PAPA DASHI
Số chứng nhận:
Certification No.
226/CNTF2021
Ngày cấp:
Isue Date
23/06/2021
Website:

 

Scroll to Top