ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CƠ SỞ TRƯỜNG ÂN

Truong An Business Households

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: SN 146C/5, Tổ NDTQ Số 6, Ấp Hàm Luông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Head Office: SN 146C / 5, NDTQ No.6, Ham Luong Hamlet, Tan Phu Commune, Chau Thanh District, Ben Tre Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Nông sản sấy khô, sấy dẻo
Số chứng nhận:
Certification No.
1012/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
10/12/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top