ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM NGÂN HƯƠNG

NGÂN HƯƠNG FISH SAUCE PRODUCTION BUSINESS HOUSEHOILD

Địa chỉ:
Location
ẤP TÂN AN, XÃ TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

TAN AN HAMLET, TAN PHU COMMUNE, TAN PHU DONG DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
NƯỚC MẮM NGÂN HƯƠNG
Số chứng nhận:
Certification No.
29.02/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
31/08/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

 

Scroll to Top