ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
 

CƠ SỞ QUYÊN TÂN AN

Quyen Tan An Business Households

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: 1053 Quốc lộ 1, Phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam Head Office:1053 National Highway 1, Tan Khanh Ward, Tan An City, Long An Province, Vietnam

Chi nhánh: Thửa đất số 2964, ấp 5, xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Branch: Lot No. 2964, Hamlet 5, Tam Hiep Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province, Vietnam.

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
gạo sạch quyên tân an
Số chứng nhận:
Certification No.
029.04/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
11/09/2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top