ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
công ty tnhh mtv thương mại dịch vụ kyo
KYO TRADING SERVICES ONE MEMBER CO., LTD
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Thôn 3, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Head Office: Hamlet 3, Nam Dong Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
KYO
Số chứng nhận:
Certification No.
051.01/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
05/10/2020
Website:
kyo.com.vn

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top