Chi hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng và mức kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi năm 2020.

Chi hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

Theo chính sách, Nhà nước sẽ hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa… có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức cụ thể sau: đối với lợn con, lợn thịt các loại Nhà nước hỗ trợ 10.000 – 30.000 đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 12.000 – 35.000 đồng/kg hơi.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ hộ nuôi lợn giống cụ kỵ, ông bà được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/con nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo Quyết định, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại.

Đối với các tỉnh còn lại, các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên thì chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Quyết định nêu rõ, các địa phương huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương (gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa phương mình quản lý; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo Anh Đặng (t/h)

VTV

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Scroll to Top