ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THANH MONG PHARMA
THANH MONG PHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
Mỹ Gia 3-24, Vinhomes Bến Đoan, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
My Gia 3-24, Vinhomes Ben Doan, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
TM PHARMA
Số chứng nhận:
Certification No.
213/CNTF2024
Ngày cấp:
Isue Date
21/03/2024
Website:
Scroll to Top