ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC MS2019 MASTER-RUMA
MS2019 MASTER-RUMA FOOD COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
Location
Số 18, tổ 4, ấp Phú Hòa, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
No. 18, Group 4, Phu Hoa Hamlet, Phu Thinh Commune, Tam Binh District, Vinh Long Province, Vietnam
Nhãn hiệu:
For Brand:
MS2019 MASTER-RUMA
Số chứng nhận:
Certification No.
1611/CNTF2023
Ngày cấp:
Isue Date
16/11/2023
Website:
http://ms2019food.com/
Scroll to Top